You are currently viewing หลังบาดเจ็บ ทำอย่างไร?

หลังบาดเจ็บ ทำอย่างไร?

ทำอย่างไรเมื่อได้รับบาดเจ็บ

สิ่งที่ควรทำหลังได้รับการบาดเจ็บ
(Injury treatment priciple)

            การได้รับบาดเจ็บ(Injury) ในทุกวันเราไม่สามารถปฏิเสธได้เลยว่าทุกๆคนต้องได้รับบาดเจ็บกันบ้างไม่ว่ามากหรือน้อย แล้วเราจะมีวิธีแก้ไขหลังได้รับบาดเจ็บอย่างไร 

             ตั้งใจรักษ์ คลินิกกายภาพบำบัด ขอนำเสนอวิธีแก้ไขปัญหา หลังจากที่ท่านได้รับบาดเจ็บ(ในทางนี้เราขอเป็นการได้รับบาดเจ็บที่ไม่อันตรายถึงชีวิต) เช่น ข้อเท้าพลิก ล้ม กระแทก 

1.การป้องกัน หมายถึง การที่เราจะไม่ทำให้ส่วนที่ได้รับบาดเจ็บมีอาการแย่ลง หรือได้รับบาดเจ็บมากกว่าเดิม จากการกระทบกระเทือนหรือบาดแผลเพิ่มเติม

2.การพัก หมายถึง การที่ท่านควรจะพักในช่วง 2-3 วันแรก โดยที่อวัยวะที่ได้รับบาดเจ็บ ควรจะขยับหรือเคลื่อนไหวน้อยที่สุดเพื่อให้ร่างกายซ่อมแซตัวเองได้อย่างเต็มที่ แต่ส่วนอื่นที่ไม่ได้รับบาดเจ็บสามารถขยับได้ปกติ

3.การใช้ความเย็น หมายถึง การใช้เจลเย็น น้ำผสมน้ำแข็ง หรือสิ่งที่มีความเย็นมาประคบบริเวณที่ได้รับบาดเจ็บโดยที่ ห้าม! สัมผัสกับผิวหนังโดยตรง มิเช่นนั้นอาจจะทำให้เกิดอาการความเย็นกัดได้ ประโยชน์ที่ได้คือ เป็นการลดอาการ ปวด บวม แดง ร้อน เนื่องจากอาการอักเสบของร่างกาย

4.การรัด หมายถึง การใช้ผ้ายืดในการรรัดบริเวณที่ปวดเพื่อจะลดอาการบวมเนื่องจากการอักเสบของร่างกาย 

5.การยก หมายถึง การยกอวัยวะที่ได้รับการบาดเจ็บเพื่อที่จะทำให้ของเหลวและเลือดไหลมาที่บริเวณที่ได้รับบาดเจ็บน้อยลง ประโยชน์ เพื่อลดอาการปวดบวมแดงร้อนเนื่องจากการอักเสบ

ประโยชน์ของการปฐมพยาบาล ทำให้ง่ายต่อการรักษาในขั้นต่อไป และไม่ทำให้เกิดการบาดเจ็บที่ซ้ำซ้อน

Leave a Reply