You are currently viewing กล้ามเนื้อรัดเส้นประสาท (Piriforomis Syndrome)

กล้ามเนื้อรัดเส้นประสาท (Piriforomis Syndrome)

Piriformis Syndrome อาการเป็นอย่างไร?

 • ปวดบริเวณสะโพกด้านข้างค่อนไปทางด้านหลัง
 • สาเหตุที่ อาการปวดเพิ่มขึ้น เกิดจากการนั่งนาน โดยเฉพาะการนั่งไขว่ห้าง นั่งขัดสมาธิ นั่งพับเพียบ และที่สำคัญ นั่งบนชักโครก
 • สำหรับนักวิ่ง หรือผู้ที่ชื่นชอบในการเดิน การเดินมากๆ จะทำให้มีอาการปวดเพิ่มมากขึ้น
 • อาการชาร้าว มักเกิดร่วมกับอาการปวดสะโพก โดยอาการปวดชาร้าว สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 แบบ 
 1. ชาร้าวจากกล้ามเนื้อที่อักเสบ
 2. ชาร้าวจากกล้ามเนื้อได้รัดเส้นประสาทเรียบร้อยแล้ว

(ภาพต่อไป)

สาเหตุ ที่ทำให้เกิดโรค…

 1. ลักษณะทางสรีระร่างกาย

 2. ชีวิตประจำวัน

 3. ทักษะการออกกำลังกาย

 4. อุบัติเหตุบริเวณหลัง/ก้น

 5. อื่นๆ

Leave a Reply