You are currently viewing ปวดเข่า เข่าบวม หรือว่าเป็นถุงน้ำเข่าอักเสบ??

ปวดเข่า เข่าบวม หรือว่าเป็นถุงน้ำเข่าอักเสบ??

สวัสดี มิตรรักนักใส่ใจสุขภาพทุกท่านค่า และด้วยฤกษ์งามยามดีวันนี้ แอดมินขอเสนออาการปวดและบวมของเข่ากันค่า

เข่าบวม_ตั้งใจรักษ์_คลินิกกายภาพบำบัด

กลุ่มอาการนี้มีชื่อว่า “Prepatellar bursitis” หรือที่เรียกว่า #ถุงน้ำเข่าอักเสบ โดยมักพบในเพศชายมากกว่าเพศหญิง พบได้บ่อยในช่วงอายุระหว่าง 40-60 ปี แต่ก็สามารถพบได้ทุกช่วงวัยเช่นกัน ขึ้นกับลักษณะการใช้ชีวิตประจำวัน และแน่นอนว่าถุงน้ำเข่าอักเสบ สามารถเกิดการติดเชื้อขึ้นได้ โดย 1/3 ของผู้ที่เป็นกลุ่มโรคนี้มักพบการติดเชื้อ ที่ต้องได้รับการรักษาทางการแพทย์ด้วยการรับประทาน/ฉีดยาร่วมด้วยค่า

#สาเหตุถุงน้ำเข่าอักเสบ มักเกิดจากการกดเบียดของถุงน้ำ เช่น ท่าคุกเข่าบนพื้นแข็ง การงอเหยียดเข่าซ้ำๆ การโดนแรงกระแทกโดยตรงจากการล้ม หรืออุบัติเหตุ โดยสมัยก่อนกลุ่มอาการนี้เคยถูกนิยมเรียกว่า “housemaid’s knee” เนื่องจากคุณแม่บ้านต้องคุกเข่าทำความสะอาดพื้น แต่เมื่อการเวลาเลยผ่าน แม่บ้านไม่จำเป็นต้องคุกเข่าทำความสะอาดพื้นอีกต่อไป จึงได้มีการเปลี่ยนชื่ออย่างที่เห็นในปัจจุบันค่า

เข่าบวม_ตั้งใจรักษ์3_คลินิกกายภาพบำบัด
เข่าบวม_ตั้งใจรักษ์4_คลินิกกายภาพบำบัด
🔸 อาการ
– เข่าบวมแดง เมื่อเทียบกับอีกข้าง
– ปวดเข่าเวลาเคลื่อนไหว แต่เวลานอนจะมีอาการปวดน้อย ส่วนใหญ่จะรู้สึกตึง
– เข่าอาจงอเหยียดได้ไม่สุด
– เวลากดจะทำให้เกิดอาการปวด
– ในบางรายหากมีอาการเรื้อรัง อาจพบภาวะเข่าเสื่อมร่วมด้วย*

การตรวจประเมินด้วยภาพรังสี (X-Ray/ MRI)

เข่าบวม_ตั้งใจรักษ์5_คลินิกกายภาพบำบัด
เข่าบวม_ตั้งใจรักษ์6_คลินิกกายภาพบำบัด

การรักษาภาวะถุงน้ำเข่าอักเสบ (Physical Therapy Treatment)

เข่าบวม_ตั้งใจรักษ์7_คลินิกกายภาพบำบัด
เข่าบวม_ตั้งใจรักษ์8_คลินิกกายภาพบำบัด
#การรักษาทางกายภาพบำบัด สามารถทำได้หลากหลายวิธีแต่ในช่วงแรกของการรักษา จะเน้นการลดปวดและบวมของถุงน้ำเข่า ร่วมกับการเพิ่มองศาการเคลื่อนไหวของเข่าให้เป็นปกติ เพื่อป้องกันการเกิดข้อเข่าเสื่อม อีกทั้งผู้ป่วยจะได้รับคำแนะนำในการดูแลตนเองอย่างถูกวิธี โดยการรักษาถุงน้ำอักเสบจะเป็นการแนะนำเฉพาะบุคคลค่า
 
หวังวันนี้ มิตรรักนักใส่ใจสุขภาพทุกท่าน จะได้รับความรู้และความบันเทิงไปพร้อมกับคอนเท้น ของตั้งใจรักษ์ คลินิกกายภาพบำบัด ในวันนี้ด้วยค่า

Leave a Reply