You are currently viewing มาตรการป้องกัน COVID-19 (Updated 2564)

มาตรการป้องกัน COVID-19 (Updated 2564)

ระบบคัดกรองโควิด ตั้งใจรักษ์

ระบบคัดกรองชั้นที่ 1

เป็นระบบคัดกรองความเสี่ยง ด้วยการให้ทำแบบคัดกรองออนไลน์ หรือ โทรสัมภาษณ์ ก่อนได้รับการนัดหมายทุกครั้ง โดยเมื่อได้รับการนัดหมายแล้วผู้เข้ารับบริการต้องทำการสวมหน้ากากอนามัยตลอดการได้รับการบริการ 

คำถาม การคัดกรอง ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

1. ช่วง 7 วันที่ผ่านมา…ท่านมีไข้ (มากกว่า 37.5 องศา) มีอาการเจ็บคอ ไอ น้ำมูก อ่อนเพลีย โดยไม่ทราบสาเหตุ หรือไม่?

2. ช่วง 14 วันที่ผ่านมา ท่านเดินทางไปสถานที่ที่มีผู้คนแออัด/ชุมนุม หรือพื้นที่เสี่ยงสีแดง หรือไม่?

3. ท่านได้รับวัคซีนหรือไม่?
3.1 ถ้าได้รับแล้ว ได้รับชนิด…….
3.2 ได้รับล่าสุดเข็มที่…… วันที่ ….

*หมายเหตุ: กรุณาให้คำตอบให้ครบถ้วนและ หากให้ความเท็จ หรือบิดเบือนความจริง อาจมีโทษทั้งจำและปรับตามกฎหมายของพรบ.กรมควบคุมโรค

ระบบคัดกรองชั้นที่ 2 

ผู้ให้บริการ หรือ “นักกายภาพบำบัด” จะมีแนวทางในการแต่งกายดังต่อไปนี้

 1. สวมหน้ากากอนามัย 
 2. สวม Face shield 
 3. รบผม/มัดผม/ใส่หมวกคลุมผมเรียบร้อย
 4. สวมเสื้อคลุม
 5. สวมถุงมือยาง

*นักกายภาพบำบัด ที่ตั้งใจรักษ์ คลินิกกายภาพบำบัด ของเราได้รับวัคซีนแล้ว

ระบบคัดกรองโควิด ตั้งใจรักษ์
ระบบคัดกรองโควิด ตั้งใจรักษ์

ระบบคัดกรองชั้นที่ 3 ระบบการทำความสะอาดและกำจัดขยะภายในห้องให้บริการ

 1. สำหรับผู้เข้ารับบริการ (คนไข้) จะได้รับ เสื้อ/กางเกง และผ้ารองหมอน สำหรับเปลี่ยน 1 คน/เซต
 2. ทำความสะอาดอุปกรณ์/เฟอร์นิเจอร์ ภายในห้องที่ให้การรักษาด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อทันที!
  ภายหลังจากทำการปฏิบัติงานเรียบร้อยแล้ว เช่น เตียง, เก้าอี้, โต๊ะ, อุปกรณ์ออกกำลังกาย ไปจนถึง เครื่องมือทางกายภาพบำบัด
 3. อบฆ่าเชื้อด้วยลำแสง UVC
  เป็นระยะเวลา 15-30 นาที ภายหลังจากทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้ออีกครั้ง เพื่อฆ่าเชื้อที่อยู่ตามพื้นผิว

สนใจสอบถามเพิ่มเติม