You are currently viewing มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 ⛑

มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 ⛑

     สืบเนื่องมาจากวันเสาร์ที่ 3 เมษายน 2564 มีผู้ที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เข้ามารับการรักษาทางกายภาพบำบัด ที่ตั้งใจรักษ์ คลินิกกายภาพบำบัด และได้รับผลตรวจพบเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2564 เวลา 18.30 น. ส่งผลให้ตั้งใจรักษ์ คลินิกกายภาพบำบัด ได้เพิ่มมาตรการเพื่อความปลอดภัยของนักกายภาพบำบัดและผู้เข้ามารับบริการ ดังต่อไปนี้

 1. ฉีดพ่นฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) 
  – ดำเนินการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2564 เวลา 12.30 น.
 2. กักตัวนักกายภาพบำบัด (ความเสี่ยงสูง) 14 วัน และปิดการให้รับบริการที่คลินิก
  – ดำเนินการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน – 17 เมษายน 2564
     (ระยะเวลา 14 วัน นับแต่วันที่พบผู้ติดเชื้อ Covid-19)
 3. ตรวจค้นหาเชื้อ (Swab) สำหรับนักกายภาพบำบัดที่มีความเสี่ยงสูง
  – ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 
     ตรวจครั้งที่ 1 วันที่ 6 เม.ย. 64 เวลา 19.30 ได้รับผลวันที่ 7 เม.ย. 64 : ไม่พบเชื้อ
     ตรวจครั้งที่ 2 วันที่ 15 เม.ย. 64 เวลา 14.00 ได้รับผลวันที่ 16 เม.ย. 64 : ไม่พบเชื้อ

4. นักกายภาพบำบัด (ระหว่างปฏิบัติหน้าที่)
     – สวมถุงมือ 1 คู่ ต่อ ผู้เข้ารับบริการ 1 ท่าน
     – สวมหน้ากากอนามัย 1-2 ชิ้น/วัน
     – สวมหน้ากากป้องกันใบหน้า (Face shield mask) 
     – มัดผม หรือ สวมหมวก 
5.  การทำนัดเพื่อเข้ารับการรักษาทางกายภาพบำบัด
    – ทำนัดอย่างน้อยล่วงหน้า 1 วัน ก่อนเข้ามารับการรักษา
    – ผู้เข้ารับบริการต้องให้ความร่วมมือในการซักประวัติ เกี่ยวกับการเดินทางอย่างละเอียด ในช่วง 14 วัน ก่อนเข้ามารับการรักษา
    – ผู้เข้ารับบริการต้องไม่ได้ไปยังพื้นที่เสี่ยง เช่น ทองหล่อ รัชดา รังสิต ฯลฯ หรือสถานที่ที่มีการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด19 ในช่วง 14 วัน ก่อนเข้ามารับการรักษา
     – ขอสงวนสิทธิ์การทำนัดให้กับนักกายภาพบำบัด 1 ท่าน ต่อผู้รับบริการ 1 ท่าน ต่อ 1 ชั่วโมง เพื่อลดโอกาสในการพบปะ
     – อนุญาติให้มีญาติ 1 ท่าน ต่อผู้รับบริการ 1 ท่าน เท่านั้น
6.   อาการที่ไม่พึงประสงค์ และอาจพิจารณาไม่รับการรักษาทางกายภาพบำบัด
     – มีไข้ มากกว่า 37.5 องศาเซลเซียส 
     – มีอาการ ไอ จาม เจ็บคอ 
     – ปวดเมื่อยตามร่างกาย
     – มีปัญหาการดมกลิ่น การรับรส
     – อื่นๆ 

ตั้งใจรักษ์ คลินิกกายภาพบำบัด

7.  การดูแลรักษาความสะอาด
     7.1 ทำความสะอาดทุกๆ 2 ชั่วโมง ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ ในบริเวณที่เป็นพื้นที่ที่มีการสัมผัสร่วมกัน เช่น ปุ่มเปิดประตู เก้าอี้ โต๊ะ เคาท์เตอร์ เตียงบริการ อุปกรณ์ทางกายภาพบำบัด อุปกรณ์ออกกำลังกาย เป็นต้น
     7.2 ขอความร่วมมือผู้รับบริการทุกท่าน ชำระเงินผ่านทาง iBanking/โอน เพื่อลดการสัมผัส
     7.3 ภายในห้องให้การรักษา เมื่อนักกายภาพบำบัดปฏิบัติหน้าที่เสร็จเรียบร้อย นักกายภาพบำบัด หรือ พนักงานทำความสะอาดจะทำความสะอาดภายในห้องด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อทันที 
     7.4 มีการเปิดระบายอากาศเพื่อให้อากาศถ่ายเท และลดอัตรการแพร่เชื้อ ในช่วงเช้า 8.30-9.00 น. และช่วงบ่าย 11.30-12.00 น. (อาจมีการปรับเปลี่ยนขึ้นกับการทำนัดของผู้รับบริการ)
     7.5 ตั้งใจรักษ์ คลินิกกายภาพบำบัด ได้ทำการจัดเตรียมเจลแอลกอฮอลล์ สบู่เหลว กระดาษชำระ ไว้ให้ตามมุม ภายในสถานบริการ

ขอความกรุณา ผู้เข้ารับบริการทุกท่าน แสกนคิวอาร์โค้ด (Scan QR-code) ก่อนเข้ารับบริการ

มาตรการป้องกันไวรัสโคโรนา 2019 (โดยย่อ)

สอบถามเพิ่มเติม
เบอร์ : 080-6462559
Facebook fanpage: ตั้งใจรักษ์ คลินิกกายภาพบำบัด