12 ท่าโยคะ

รวม 12 ท่าโยคะ เพิ่มความยืดหยุ่น ป้องกันอาการกล้ามเนื้อตึง.สำหรับช่วงหน้าเทศกาลและวันหยุดยาวของใครหลายคน หากคุณเป็นคนทีต้องใช้เวลาในการเดินทางนานแล้วยังไม่รู้ว่าจะทำท่าบริหารยังไงดี วันนี้ แอดมินขอนำเสนอ 12 ท่าโยคะ ที่สามารถทำได้เองที่บ้านและไม่จำเป็นต้องมีอุปกรณ์."โยคะ คือ ภูมิปัญญาอันนิรันดร์ของอินเดีย มีหลักฐานเกี่ยวกับโยคะตั้งแต่สมัยอารย-ธรรมลุ่มน้ำสินธุ เมื่อราว 3,000 ปีก่อนคริสตกาล นักประวัติศาสตร์บางคนเชื่อว่าโยคะมีมากกว่า 5,000 ปีแล้ว โยคะเป็นศาสตร์ที่สำคัญยิ่งของวัฒนธรรมอินเดีย คือ กำเนิดจากประเทศอินเดีย โดยมีความผูกพันอยู่กับปรัชญาและศาสนาฮินดู" - เรียบเรียงโดย สิริพิมล อัญชลิสังกาศนักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ (ด้านบริการวิชาการ)สำนักการแพทย์ทางเลือก…

End of content

No more pages to load