ประกาศ เรื่อง การวางแผนการเดินทาง

🚗🚕🚌 ประกาศ เรื่อง การวางแผนการเดินทาง  เรียน ผู้เข้ารับบริการ (คนไข้) ทุกท่าน เนื่องจากช่วงที่ผ่านมาทางตั้งใจรักษ์ คลินิกกายภาพบำบัด ได้รับการแจ้งเกี่ยวกับการก่อสร้างที่ การไฟฟ้านครหลวง สาขาทวีวัฒนา และการจราจรที่ติดขัดบริเวณถนนสวนผัก (เส้นทางด้านหลัง) อันเนื่องมาจากผู้สนใจเข้าตลาดสดธนบุรี ทำให้การจราจรติดขัดหนาแน่น รอบเวลาดังต่อไปนี้.วันเสาร์ และ วันอาทิตย์ ช่วงเวลา 8.00 - 18.00 น.และ วันจันทร์ - วันศุกร์ ช่วงเวลา 13.00…

End of content

No more pages to load