🚶‍♀️🪡กายภาพบำบัด vs กิจกรรมบำบัด

เป็นการฟื้นฟูทางร่างกายเช่นเดียวกัน แต่แตกต่างกันคือกิจกรรมที่ฟื้นฟูค่ะ โดยกายภาพบำบัดมุ่งเน้นไปที่กล้ามเนื้อมัดใหญ่ กิจกรรมที่มีการเคลื่อนไหวร่างกาย เช่น การเดิน, การลุกนั่ง, การขึ้น-ลงบันได เป็นต้น.ในขณะที่กิจกรรมบำบัดจะมุ่งเน้นไปที่การทำงานของกล้ามเนื้อมัดเล็ก เช่น การติดกระดุม การมองเห็น พัฒนาการเด็ก ฯลฯ ดังนั้น กิจกรรมบำบัดมักมีส่วนเกี่ยวข้องกับการฟื้นฟูในผู้ป่วยที่ต้องการฝึกการทำงานของมือ, การกลืน, การดูดน้ำ, การมองเห็น เป็นต้น.#tangchairak #อยากให้ทุกคนยิ้ม#ตั้งใจรักษ์คลินิกกายภาพบำบัด #คลินิกกายภาพบำบัด

End of content

No more pages to load