นิ้วล็อค (Trigger Finger)

นิ้วล็อค ปัญหาใหญ่สำหรับทุกวัย.นิ้วล็อค สามารถเกิดขึ้นได้ทุกเพศทุกวัย โดยเกิดจากการใช้งานกล้ามเนื้อนิ้วมือมัดยาวซ้ำ ๆกิจกรรมเสี่ยงนิ้วล็อค1. การเล่นเกมโดยใช้ Controller2. ทำความสะอาดบ้าน ด้วยการบิดผ้าแรง ๆ หรือ การล้างจานที่ใช้ระยะเวลานาน3. จ่ายตลาดแล้วใช้นิ้วเกี่ยวถุงกับข้าว4. การซักผ้า หรือ ขยี้ผ้าแรง ๆ5. การใช้ Smart phone เป็นระยะเวลานาน#ปัจจัยอื่น เช่น โรคเบาหวาน, โรคความดันโลหิตสูง, โรคไขมันในหลอดเลือดสูง ฯลฯผู้สูงอายุมีโอกาสเป็นมากกว่าวัยรุ่น อันเนื่องมาจากหลอดเลือดส่วนปลายเสื่อมตามวัย ทำให้นอกจากจะเกิดโรคกลุ่มนี้ได้ง่าย การรักษาจึงค่อยเป็นค่อยไป และมีโอกาสหายช้ามากกว่าวัยรุ่น.การรักษา1.…

นิ้วล็อค (Trigger Finger)

นิ้วล็อค (Trigger Finger) เกิดจากอะไร?- เกิดจากการใช้งานซ้ำ ในท่ากำมือแน่นๆ - กำ และแบมือบ่อยๆ กลไกการเกิดนิ้วล็อค...เกิดการเสียดสีระหว่างเอ็นของนิ้ว และเอ็นของกระดูก จนเกิดการหนาตัวของเส้นเอ็นเข้าสู่กระบวนการอักเสบของเอ็นทำให้เกิดอาการปวดและบวมของนิ้วเริ่มเกิดการยึดติดระหว่างข้อนิ้วกำและแบมือไม่ถนัด   กลุ่มเสี่ยงที่อาจจะเป็น นิ้วล็อค (Trigger Finger)แม่บ้าน เชฟ พนักงานทำความสะอาด พนักงานออฟฟิศ พนักงานโรงงานอุตส่าหกรรม ที่ต้องใช้มือและนิ้วโรคประจำตัวบางชนิด เช่น เก๊าท์ (Gout), รูมาตอยด์ (Rheumatoid) เป็นต้นข้อนิ้วและมือผิดรูป อาจจะเกิดจากกรรมพันธุ์หรือการใช้งาน การรักษาทางกายภาพบำบัด   สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 รูปแบบการใช้มือในการรักษา ไม่ว่าจะเป็น…

End of content

No more pages to load