นิ้วล็อค (Trigger Finger)

นิ้วล็อค ปัญหาใหญ่สำหรับทุกวัย.นิ้วล็อค สามารถเกิดขึ้นได้ทุกเพศทุกวัย โดยเกิดจากการใช้งานกล้ามเนื้อนิ้วมือมัดยาวซ้ำ ๆกิจกรรมเสี่ยงนิ้วล็อค1. การเล่นเกมโดยใช้ Controller2. ทำความสะอาดบ้าน ด้วยการบิดผ้าแรง ๆ หรือ การล้างจานที่ใช้ระยะเวลานาน3. จ่ายตลาดแล้วใช้นิ้วเกี่ยวถุงกับข้าว4. การซักผ้า หรือ ขยี้ผ้าแรง ๆ5. การใช้ Smart phone เป็นระยะเวลานาน#ปัจจัยอื่น เช่น โรคเบาหวาน, โรคความดันโลหิตสูง, โรคไขมันในหลอดเลือดสูง ฯลฯผู้สูงอายุมีโอกาสเป็นมากกว่าวัยรุ่น อันเนื่องมาจากหลอดเลือดส่วนปลายเสื่อมตามวัย ทำให้นอกจากจะเกิดโรคกลุ่มนี้ได้ง่าย การรักษาจึงค่อยเป็นค่อยไป และมีโอกาสหายช้ามากกว่าวัยรุ่น.การรักษา1.…

End of content

No more pages to load