👍หัตถการทางกายภาพบำบัด (Manual Therapy)

คือ เทคนิคการรักษาใดก็ตามที่รักษาด้วยนักกายภาพบำบัด ที่มีองค์ความรู้เกี่ยวกับกายวิภาคและสรีรวิทยา เพื่อประกอบการวิเคราะห์การเคลื่อนไหว ความผิดปกติที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับกล้ามเนื้อ เอ็น และข้อต่อของคนไข้ โดยอาจรวมไปถึง การคลายกล้ามเนื้อ, การยืดกล้ามเนื้อ, การกระตุ้นกล้ามเนื้อ ฯลฯ.หัตถการบำบัด ที่ให้การรักษาในทางวิชาชีพกายภาพบำบัด มีหลากหลายวิธีการในการให้การรักษา ยกตัวอย่างเช่น1. การขยับข้อต่อ (Mobilization) คือ การขยับบริเวณข้อต่อที่มีการยึดติดโดยใช้มือของนักกายภาพบำบัด ออกแรงขยับข้อต่อในความถี่ที่เหมาะสมกับพยาธิสภาพของโรคนั้นๆ.2. การนวดคลายปมกล้ามเนื้อ (Deep Friction Massage) คือ การกดจุดบริเวณปมกล้ามเนื้อลึกและเป็นระยะเวลาหนึ่งจนกว่ากล้ามเนื้อจะคลายตัว โดยเทคนิคนี้จะช่วยกระตุ้นการไหลเวียนเลือดและทำให้กล้ามเนื้อผ่อนคลาย.3. การนวดคลายกล้ามเนื้อชั้นตื้น (Superficial Massage)…

End of content

No more pages to load