แผนพัฒนาและส่งเสริมสุขภาพ หมู่บ้านชวนชื่นพาร์ควิลล์

จุดเริ่มต้น แผนพัฒนาและส่งเสริมสุขภาพ    คุณ อาทร เตชะธาดา ประธานหมู่บ้านชวนชื่นพาร์ควิลล์ ได้เล็งเห็นความสำคัญของการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้าน และมีความประสงค์ที่จะปรับปรุงสโมสรและจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้แก่ผู้สูงอายุ เพื่อผู้สูงอายุจะได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น จึงได้มาขอคำปรึกษาที่ตั้งใจรักษ์ คลินิกกายภาพบำบัด  แนวคิดในการปรับปรุงสถานที่โดยเริ่มต้น แนวคิดในการปรังปรุงสถานที่มาจาก คุณอาทร เตชะธาดา เล็งเห็นว่าผู้สูงอายุที่มีกิจกรรมสันธนาการ ทั้งทางด้านกายและใจ จะส่งเสริมทำให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพที่ดีขึ้น ทำให้ศักยภาพทางด้านร่างกายเสื่อมถอยน้อยลง คุณอาทร เตชะธาดา จึงได้มีความประสงค์อยากพัฒนาสโมสร เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้สูงอายุ อาทิเช่น ทางลาด สำหรับผู้สูงอายุ ห้องจัดกิจกรรมเพื่อเข้าชมรมต่างๆ การออกกำลังกายในน้ำ ฯลฯ…

End of content

No more pages to load