รู้ไว้ก่อน! 4 สัญญาณอันตราย โรคหลอดเลือดสมอง

    โรคหลอดเลือดสมอง (Stroke)     คือ ภาวะที่เซลล์สมองถูกทำลายอันเนื่องมาจากสาเหตุ หลอดเลือดในสมอง ตีบ แตก หรือ ตัน ไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง ซึ่งทำให้เกิดอาการแสดงที่เห็นได้ชัดเจนคือ ภาวะอ่อนแรงของกล้ามเนื้อครึ่งซีก โดยสามารถแบ่งโรคหลอดเลือดสมองออกได้เป็น 3 ประเภท ตามสาเหตุของการเกิดภาวะหลอดเลือดในสมองตีบ (Ischemic Stroke)ภาวะหลอดเลือดในสมองแตก (Hemorrhagic Stroke)ภาวะหลอดเลือดในสมองตีบชั่วคราว (Transient Ischemic Stroke)      โดยทั้ง 3 ประเภท…

End of content

No more pages to load