มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 ⛑

     สืบเนื่องมาจากวันเสาร์ที่ 3 เมษายน 2564 มีผู้ที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เข้ามารับการรักษาทางกายภาพบำบัด ที่ตั้งใจรักษ์ คลินิกกายภาพบำบัด และได้รับผลตรวจพบเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2564 เวลา 18.30 น. ส่งผลให้ตั้งใจรักษ์ คลินิกกายภาพบำบัด ได้เพิ่มมาตรการเพื่อความปลอดภัยของนักกายภาพบำบัดและผู้เข้ามารับบริการ ดังต่อไปนี้ฉีดพ่นฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) - ดำเนินการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 16 เมษายน…

End of content

No more pages to load