ตั้งใจรักษ์ คลินิกกายภาพบำบัด

(กภ.วรัญธชัย) นักกายภาพบำบัด ตั้งใจรักษ์ คลินิกกายภาพบำบัด

          ตั้งใจรักษ์ คลินิกกายภาพบำบัด ก่อตั้งโดย กภ.วรัญธชัย เกรียงไกรกุล ในปี 2563 โดยมีแนวคิดการจัดตั้งคลินิกกายภาพบำบัดที่ว่า “SAME SAME BUT DIFFERENT” เพราะผู้ป่วยที่มีอาการเหมือนกัน แต่สาเหตุของอาการปวดอาจแตกต่างกัน นำมาสู่การรักษาที่ต่างกัน และการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรภายในคลินิกเรื่อยมา

          กภ. วรัญธชัย เกรียงไกรกุล จบการศึกษาปริญญาตรีและ ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขากายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล และมีความสนใจศึกษาดูงานต่อเกี่ยวกับด้านระบบกระดูกกล้ามเนื้อ (Musculoskeletal System) และการออกกำลังกายเพื่อการบำบัด (Therapeutic Exercise) ที่ Penttis Idrottsskador & Sjukgymnastik in Sweden อีกทั้งยังเข้าร่วมการอบรมเทคนิคการตรวจประเมินและรักษาด้านอื่นๆ

           ในช่วงการเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล กภ.วรัญธชัยได้เลือกวิชาเอกกายภาพบำบัดการจัด ดัด ดึง ซึ่งเป็นทักษะสำคัญในการรักษาผู้ป่วย เพราะเราเชื่อว่านักกายภาพบำบัดมีสิ่งที่สำคัญ 3 สิ่งด้วยกัน นั่นคือ 1 สมอง 2 มือและ 2 ตา เพื่อเป็นอาวุธหลักสำคัญในการรักษาคนไข้ ไม่ว่าจะเป็นกระดูกกล้ามเนื้อ, ระบบประสาท, นักกีฬา ฯลฯ

            นำไปสู่การเลือกอบรมศึกษาดูงานต่อที่ประเทศสวีเดน (Overseas Study in Sweden) กับ Mr. Pentti Pitkanen ซึ่งมีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการรักษาคนไข้ที่มีปัญหากระดูกกล้ามเนื้อและกีฬา ในการศึกษาดูงานในครั้งนี้ เป็นการเปิดวิสัยทัศน์ให้กับ กภ.วรัญธชัยเป็นอย่างมาก เนื่องจากสถาปัตยกรรม และรูปแบบการตกแต่งที่คลินิกมีความแตกต่างจากที่ประเทศไทย (ในช่วงเวลานั้น) เป็นที่มาของการออกแบบที่ ตั้งใจรักษ์ คลินิกกายภาพบำบัด 

กภ.วรัญธชัย, ตั้งใจรักษ์ คลินิกกายภาพบำบัด

           แรงบันดาลใจในการออกแบบโลโก้เริ่มต้นจากโทนสีโทนอุ่น เนื่องจากแสดงให้ถึงความสดใส กระตือรือร้นและยังอ่อนโยน ทั้งยังมีความหมายอีกว่า “กายภาพบำบัด” เราสามารถดูแลรักษาฟื้นฟู ได้ทุกช่วงวัย ไม่ว่าจะเป็นวัยเด็ก วัยกลางคน วัยสูงอายุก็ตาม

           เราเลือกเป็นรูปแบบของต้นไม้ที่มีลักษณะลำต้นคล้ายใบหน้า เนื่องจากเราพร้อมที่จะเติบโต ก้าวหน้า พัฒนาทั้งองค์กรและบุคลากรไปพร้อมกัน เพื่อทำให้ “กายภาพบำบัด” เป็นที่รู้จักในอีกหลายแง่มุม ไม่จำเป็นต้องมีอาการก่อนแล้วถึงมาทำการรักษา แต่เราจะเน้นการรักษาเชิงรุก (ป้องกันการบาดเจ็บ) การปรับบุคลิกภาพ หรือการให้คำแนะนำในด้านการยศาสตร์ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อคนไข้ นอกเหนือจากการให้การรักษาที่พวกเราตั้งใจรักษ์(า) กันอย่างเต็มที่

           หากสังเกตุรูปแบบของโลโก้ที่ตั้งใจรักษ์ จะแฝงไปด้วยใบไม้รูปทรงรูปหัวใจ สื่อถึงการรักษาด้วยใจ ใจที่คาดหวังอาการที่ดีขึ้นจากคนไข้ ใจที่ต้องการจะมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้กับคนไข้ ใจที่ยินดีบริการคนไข้ 

การออกแบบ (Interior Design)

           การออกแบบสถานที่เป็นแบบ Scandinavian ผสมกับ Modern Style โดยคนไข้ที่ได้เข้ามารับบริการที่คลินิกของเรา จะได้รับแสงสว่างเพียงพอ บรรยากาศโปร่งโล่ง ทำให้รู้สึกผ่อนคลาย และได้หลีกหนีออกจากความวุ่นวายที่เกิดขึ้นเพราะที่นี่ เป็นระบบนัดหมายล่วงหน้า(ปัจจุบัน มีการตรวจ ATK ก่อนเข้ารับบริการ) เพื่อทำการจัดสรรนัดของผู้ป่วยแต่ละท่าน ให้พบเจอกันน้อยที่สุด ป้องกันการเสี่ยงติดเชื้อ อีกทั้งยังเพิ่มความเป็นส่วนตัว ด้วยห้องรักษาแบบปิด ทำให้คนไข้และนักกายภาพบำบัดได้มีเวลาในการตรวจประเมินและให้การรักษาอย่างเต็มที่แบบหนึ่งต่อหนึ่ง  ( 1 : 1 )

           เรามีสถานที่สำหรับญาติที่มาด้วย ทั้งภายในห้องให้บริการรักษา (สำหรับผู้ที่ต้องมีญาติตลอด) และภายนอกห้องให้บริการรักษา จำนวน 5 ที่นั่ง พร้อมเครื่องดื่ม (กาแฟ, ชา, น้ำดื่ม) รองรับสำหรับการนั่งพักรอคอย

           เรามีอุปกรณ์ที่เป็นสื่อในการให้คำแนะนำและเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับโรคและอาการหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น โมเดลกระดูก แผนภาพแสดงอาการปวด และ Anatomy Applications 

สิ่งอำนวยความสะดวก

Parking Availables

รองรับที่จอดรถด้านหน้า

Walking Aids

Wheelchair, Cane, Walker, etc.

Coffee bar

Water drinking, Coffee, Team etc.

Free Wifi

ติดต่อได้ที่หน้าประชาสัมพันธ์

Charging Free

ชาร์ตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ตามจุดบริการ

Toilet WC

ห้องน้ำรองรับสำหรับผู้สูงอายุ/ผู้พิการ

Tangchairak Logo cross line

เปิดให้บริการรักษาทุกวัน เวลา 9.00 – 18.00 น. 
Open daily 9.00AM – 18.00PM