You are currently viewing 12 ท่าโยคะ

12 ท่าโยคะ

🧎‍♀️🧎🧎‍♂️รวม 12 ท่าโยคะ เพิ่มความยืดหยุ่น ป้องกันอาการกล้ามเนื้อตึง
.
สำหรับช่วงหน้าเทศกาลและวันหยุดยาวของใครหลายคน หากคุณเป็นคนทีต้องใช้เวลาในการเดินทางนานแล้วยังไม่รู้ว่าจะทำท่าบริหารยังไงดี วันนี้ แอดมินขอนำเสนอ 12 ท่าโยคะ ที่สามารถทำได้เองที่บ้านและไม่จำเป็นต้องมีอุปกรณ์
.
“โยคะ คือ ภูมิปัญญาอันนิรันดร์ของอินเดีย มีหลักฐานเกี่ยวกับโยคะตั้งแต่สมัยอารย-ธรรมลุ่มน้ำสินธุ เมื่อราว 3,000 ปีก่อนคริสตกาล นักประวัติศาสตร์บางคนเชื่อว่าโยคะมีมากกว่า 5,000 ปีแล้ว โยคะเป็นศาสตร์ที่สำคัญยิ่งของวัฒนธรรมอินเดีย คือ กำเนิดจากประเทศอินเดีย โดยมีความผูกพันอยู่กับปรัชญาและศาสนาฮินดู” – เรียบเรียงโดย สิริพิมล อัญชลิสังกาศ
นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ (ด้านบริการวิชาการ)
สำนักการแพทย์ทางเลือก กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
.
#โยคะ หากจะพูดถึงประโยชน์ของการทำโยคะที่ถูกต้องและไม่เกิดการบาดเจ็บแล้วนั้น คงต้องสำคัญที่การทำสมาธิ คุณภาพการเคลื่อนไหว ความรู้ ความยืดหยุ่น ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ และที่สำคัญที่สุดนั่นก็คือ การฝึกการหายใจร่วมกับสมาธิ
.
นอกจากท่าที่สวยงามแล้ว ผู้ฝึกโยคะควรมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการรักษาสมดุลร่างกาย และควรหากอุปกรณ์ช่วยเหลือ (หากเป็นผู้ฝึกเริ่มต้น) เพื่อช่วยในการทรงตัวในบางอิริยบถ และทำให้ไม่เกิดการบาดเจ็บ มีรายงานว่ามีผู้ฝึกโยคะพยายามทำให้ตรงตามแบบต้นฉบับ แต่เนื่องจากกล้ามเนื้อขาดความแข็งแรง ทำให้เกิดอุบัติเหตุ และกระดูกสันหลังได้รับบาดเจ็บ นี่เป็นอีกตัวอย่างหนึ่ง ที่ร่างกายขาดความสมดุล หรือมีความพร้อมทางร่างกายไม่เพียงพอต่อการฝึกฝน
.
ดังนั้น แอดมินจึงมีความตั้งใจบอกเล่าเกี่ยวกับการเล่นกีฬา โยคะ พิลาทิส ฯลฯ ทุกชนิดว่า ในทุก ๆ กีฬา แม้กระทั่งวิ่งหรือว่ายน้ำเอง ทางกายภาพบำบัดเราเจอผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากกีฬา-การออกกำลังกายเสมอ อันเนื่องมาจากสภาพร่างกายที่ไม่พร้อมกับกีฬา-การออกกำลังกายนั้น ๆ
.
อย่างไรก็ดี หากเรามีความรู้และการฝึกฝนที่เพียงพอโอกาสที่จะเกิดการบาดเจ็บก็จะน้อยลงไปด้วย พูดมาถึงตรงนี้อย่าพึ่งกังวลาไปเสียก่อนที่จะได้เริ่มทำท่าโยคะที่แอดมินมานำเสนอกันนะคะ
.
____________________
สอบถามรายละเอียด
📲 Line official: @tangchairak
📞 Phone: 080-6462559
🌐 Website: tangchairak

Leave a Reply