You are currently viewing แผนพัฒนาและส่งเสริมสุขภาพ หมู่บ้านชวนชื่นพาร์ควิลล์

แผนพัฒนาและส่งเสริมสุขภาพ หมู่บ้านชวนชื่นพาร์ควิลล์

จุดเริ่มต้น แผนพัฒนาและส่งเสริมสุขภาพ

    คุณ อาทร เตชะธาดา ประธานหมู่บ้านชวนชื่นพาร์ควิลล์ ได้เล็งเห็นความสำคัญของการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้าน และมีความประสงค์ที่จะปรับปรุงสโมสรและจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้แก่ผู้สูงอายุ เพื่อผู้สูงอายุจะได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น จึงได้มาขอคำปรึกษาที่ตั้งใจรักษ์ คลินิกกายภาพบำบัด 

แนวคิดในการปรับปรุงสถานที่

โดยเริ่มต้น แนวคิดในการปรังปรุงสถานที่มาจาก คุณอาทร เตชะธาดา เล็งเห็นว่าผู้สูงอายุที่มีกิจกรรมสันธนาการ ทั้งทางด้านกายและใจ จะส่งเสริมทำให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพที่ดีขึ้น ทำให้ศักยภาพทางด้านร่างกายเสื่อมถอยน้อยลง คุณอาทร เตชะธาดา จึงได้มีความประสงค์อยากพัฒนาสโมสร เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้สูงอายุ อาทิเช่น ทางลาด สำหรับผู้สูงอายุ ห้องจัดกิจกรรมเพื่อเข้าชมรมต่างๆ การออกกำลังกายในน้ำ ฯลฯ

การออกแบบสถานที่

     สถานที่มีการออกแบบที่สวยงาม โล่งโปร่ง แสงแดดส่องถึง และมีต้นไม้เพื่อส่งเสริมให้ได้ใกล้ชิดธรรมชาติมากที่สุด ซึ่งได้แนวการออกแบบเป็นลักษณะแสกนดิเนเวียน ซึ่งการออกแบบลักษณะนี้ มีประโยชน์แก่ผู้สูงอายุอย่างมาก เนื่องจากผู้สูงอายุไทยส่วนใหญ่ ไม่ค่อยได้เจอแสงแดดมากนัก ทำให้มีผลต่อการสะสมแคลเซียมในร่างกาย นาฬิกาชีวิตเปลี่ยนไป มีปัญหาการนอนหลับในตอนกลางคืน ระบบย่อยอาหารและระบบขับถ่ายทำงานผิดปกติ

    การได้รับแสงแดดที่เหมาะสม จะทำให้ร่างกายผู้สูงอายุ ได้รับวิตามินดี ในตอนเช้า ส่งเสริมเรื่องการกระตุ้นระบบย่อยอาหารภายในร่างกาย ทำให้ร่างกายสามารถหลั่งฮอร์โมนได้เป็นปกติ อีกทั้งต้นไม้ที่ถูกประดับไว้ตามบริเวณภายในและภายนอกอาคาร ยังมีผลต่อการรับรู้ของร่างกาย ทำให้รู้สึกผ่อนคลาย สงบ และด้วยลักษณะอาคารที่สูงโปร่ง ทำให้มีอากาศถ่ายเทที่ดีไม่อับชื้น ลดภาวะเสี่ยงต่อโรคที่เกิดจากทางเดินหายใจ

     ทั้งนี้แผนพัฒนาสโมสรหมู่บ้านชวนชื่นพาร์ควิลล์ ไม่ได้เพียงแต่ออกแบบมาเพื่อผู้สูงอายุเพียงอย่างเดียวเท่านั้น ยังออกแบบมาให้เหมาะสมกับทุกเพศและทุกวัยในหมู่บ้านชวนชื่นพาร์ควิลล์อีกด้วย อาทิเช่น ห้องสำหรับเด็กเล่น ห้องสำหรับประชุม ห้องสำหรับฝึกซ้อมเต้นหรือโยคะ ห้องออกกำลังกาย โดยมีอุปกรณ์ออกกำลังกายที่ทันสมัยและมีคุณภาพที่ดี สระว่ายน้ำที่มีการแบ่งสัดส่วนทั้งสระตื้นสำหรับเด็ก สระลึกปานกลางสำหรับการออกกำลังกายในผู้สูงอายุ และสระขนาดใหญ่และลึก ที่เหมาะสำหรับการว่ายน้ำสำหรับการฝึกฝนความแข็งแรง

กิจกรรมที่น่าสนใจ

     ทางคณะกรรมการหมู่บ้านได้มีแผนที่จะส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ด้วยการจัดกิจกรรมการออกกำลังกาย เพื่อให้ผู้สูงอายุ ได้มีโอกาสพบปะกัน เช่น กิจกรรมรำไทเก้ก การออกกำลังกายในน้ำ ชมรมเกี่ยวกับทำงานฝีมือ ฯลฯ หรือเปิดพื้นที่เพื่อให้ผู้สูงอายุได้มารวมกลุ่มกันเพื่อสันธนาการตามความชอบของแต่ละกลุ่ม ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากเลยครับ

บทส่งท้าย…

     ในฐานะทีมที่ได้มีส่วนช่วยการออกแบบเพื่อผู้สูงอายุในชุมชนหมู่บ้านชวนชื่นพาร์ควิลล์ รู้สึกเป็นเกียรติที่ได้รับมอบหมายงานนี้ รู้สึกประทับใจแทนผู้พักอาศัยภายในหมู่บ้าน ได้มีสถานที่ส่วนกลางที่สวยงาม และทำมาเพื่อชุมชนในหมู่บ้านทุกคน 

ขอขอบพระคุณ คุณอาทร เตชะธาดา และคณะกรรมการหมู่บ้านชวนชื่นพาร์ควิลล์ มา ณ ที่นี้ด้วยครับผม                                        

ตั้งใจรักษ์ คลินิกกายภาพบำบัด