You are currently viewing ภาวะกล้ามเนื้อตาล้า (Eyes Fatigue)

ภาวะกล้ามเนื้อตาล้า (Eyes Fatigue)

     ภาวะกล้ามเนื้อลูกตาล้า (Asthenopia, Eyes Fatigue)

    กลุ่มภาวะ หรืออาการที่มีอาการระคายเคืองดวงตา เช่น ตาแห้ง ตาแดง เห็นภาพไม่ชัด ภาพเบลอ ภาพซ้อน หรืออาจมีอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อตามคอ บ่า ไหล่ เป็นต้น

สาเหตุ (ที่พบได้บ่อย)

 • มองหน้าจอแสดงผลของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดต่อกันอย่างต่อเนื่อง เช่น หน้าจอคอมพิวเตอร์ หน้าจอสมาร์ทโฟน หน้าจอโทรทัศน์ ฯลฯ 
 • ผู้ที่มีปัญหาสายตาอยู่แล้ว อาจส่งเสริมให้เกิดภาวะกล้ามเนื้อตาล้า ได้ง่ายมากขึ้น เช่น สายตาสั้น สายตายาว สายตาเอียง เป็นต้น
 • ปัจจัยอื่นๆ เช่น ใส่คอนแท็คเลนส์ ลมเข้าตา แสงที่หน้าจอแสดงผลมาก/น้อยจนเกินไป ตัวอักษรในการมองเล็กจนเกินไป อ่านหนังสือนานจนเกินไป

อาการ (Symptoms)

 1. การมองเห็นไม่ชัดเจน (Vision Problems : Blur or Double vision) เช่น ภาพซ้อน ภาพเบลอ หรือมองเห็นภาพคล้ายกับลืมตามในน้ำ
 2. ระคายเคืองตา (Itching or Burning Eyes) เช่น  แสบตา คันตา รู้สึกแสบร้อนที่ด้วงตา ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อรอบดวงตา เป็นต้น
 3. ปวดศรีษะ หรือปวดเมื่อยกล้ามเนื้อคอบ่า (Head, Neck or Shoulder Pain) เนื่องจากกล้ามเนื้อลูกตา มีการทำงานสัมพันธ์โดยตรงกับกล้ามเนื้อศรีษะ กล้ามเนื้อคอบ่า (เป็นปฏิกิริยาอัตโนมัติของร่างกาย) ทำให้เมื่อกล้ามเนื้อดวงตาล้า กล้ามเนื้อส่วนอื่นที่ทำงานเกี่ยวข้องจึงมาทดแทนการทำงานซึ่งกันและกัน ทำให้เกิดเป็นกลุ่มอาการออฟฟิศซินโดรม (Office syndrome)
ขอบคุณภาพจาก : https://pediatricophthalmologypa.com

มีวิธีดูแลตนเอง หรือ ป้องกันอย่างไร??

 • สวมแว่นป้องกันแสงสีฟ้า ช่วยบรรเทาอาการแสบร้อนดวงตาได้
 • พักสายตาจากหน้าจอ แล้วมองออกไปในระยะ 5 เมตร เป็นการผ่อนคลายกล้ามเนื้อลูกตาโดยอัตโนมัติ
 • มองวัตถุที่มีสีเขียว ช่วยลดความตึงเครียดจากการทำงานของดวงตา
 • ประคบเย็นที่ดวงตาระยะเวลา 20-30 นาที ช่วยทำให้หลอดเลือดที่ดวงตาหดตัว รถแรงดันในลูกตา ผ่อนคลายกล้ามเนื้อคอบ่า
 • บริหารดวงตาด้วยการออกกำลังกาย (ภาพด้านล่าง)

 

บริหารดวงตา (Eyes exercise)

 1. กรอกตาไปทางด้านซ้าย ค้างไว้ 5 วินาที จากนั้นสลับไปทางด้านขวาอีก 5 วินาที
 2. กรอกตาหมุนตามเข็มนาฬิกา 5 ครั้ง และทวนเข็มนาฬิการ 5 ครั้ง
 3. กรอกตาขึ้นค้าง 5 วินาที ตามด้วยกรอกตาลง ค้าง 5 วินาที
 4. กรอกตามเป็นรูปเลข 8 ตามเข็มและทวนเข็มนาฬิกา ทำซ้ำ 5 รอบ